”Mä TIEDäN ET SE ILMIö ON SIINä, MUT Mä EN Nää ENKä Mä KUULE”


”Mä TIEDäN ET SE ILMIö ON SIINä, MUT Mä EN Nää ENKä Mä KUULE”

”Mä tiedän et se ilmiö on siinä, mut mä en nää enkä mä kuule” Opettajien kokemuksia etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten välisestä rasismista ja kulttuurisista kategorisoinneista alakouluissa Oppiaine – Läroämne – Subject Yleinen ja aikuiskasvatustiede Työn ohjaaja(t) – Arbetets handledare – Supervisor

  • File type: PDF
  • File size: n/a
  • File name: nina-jaaskela-progradu-2014-sequence-2.pdf
  • Source: helda.helsinki.fi

PDF DOWNLOAD:


PDF PREVIEW:


RELATED DOCS: